Home » Blog » Abortion Rights » Irlandia: kampania ROSA i walka o prawa kobiet

Irlandia: kampania ROSA i walka o prawa kobiet

W ostatnim czasie Irlandią wstrząsnęły skandale związane z brakiem prawa do aborcji. W następstwie społecznego oburzenia, rozmachu nabierają kampanie o prawa kobiet. Poniżej prezentujemy wywiad reportera Alternatywy Socjalistycznej z Helen Sage, działaczką Socialist Party (irlandzka sekcja Komitetu na rzecz Międzynarodówki Robotniczej) oraz kampanii ROSA (for Reproductive rights, against Opression, Sexism and Austerity – za Prawami Reprodukcyjnymi, przeciwko Uciskowi, Seksizmowi i Cięciom)

Czego dotyczył najnowszy skandal aborcyjny?
Ostatni skandal dotyczył tragicznej sprawy młodej imigrantki, która po przybyciu do Irlandii odkryła podczas badania lekarskiego, że jest w ósmym miesiącu ciąży. Według doniesień, ciąża była wynikiem gwałtu, który miał miejsce w jej starym kraju i kobieta natychmiast zażądała aborcji. Zamiast otrzymania odpowiedniej opieki i pomocy w trudnej i delikatnej sytuacji, spotkała się z brutalną rzeczywistością irlandzkich barbarzyńskich przepisów aborcyjnych. Hipokryzja irlandzkich praw aborcyjnych polega na tym, iż kobieta może wyjechać za granicę, by mieć dostęp do aborcji. W tym przypadku, kobiety dotyczyły restrykcje w prawie do przemieszczania się, nie mogła sobie ona także pozwolić na pokrycie kosztów podróży zagranicznej. Wraz z rozwojem ciąży, młoda kobieta nabrała skłonności samobójczych i dokonała nieudanej próby odebrania sobie życia. W tym momencie była już w szesnastym tygodniu ciąży. Kilka tygodni później młoda kobieta ponownie zażądała przeprowadzenia aborcji stwierdzając, iż jest bliska samobójstwa, jednak odpowiedziano jej, że ciąża jest zbyt zaawansowana, by uzyskać dostęp do aborcji w ramach ograniczonej irlandzkiej legislacji aborcyjnej. Kobieta odpowiedziała strajkiem głodowym, po czym sprawa została skierowana do sądu, by uniemożliwić jej zagłodzenie się na śmierć. Nie mając już wyboru, zgodziła się na cesarskie cięcie.

Czym jest kampania na rzecz odwołania 8. poprawki?
W Irlandii zakaz aborcji został umieszczony w konstytucji po referendum w 1983 roku. „8. poprawka” konstytucji Irlandii zrównuje życie nienarodzone z życiem kobiety. Kościół Katolicki odegrał dominującą rolę w lobbowaniu za tą legislacją i nadal odgrywa kluczową rolę we współczesnej irlandzkiej polityce. Legislacja  była od tego czasu zmieniana, po „Sprawie X” [X case] pozwalając na aborcję, gdy życie kobiety jest bezpośrednio zagrożone lub gdy ma skłonności samobójcze. Drakońskie prawo przewiduje, że jeśli kobieta dokona aborcji poza tymi przypadkami, może zostać skazana na wyrok do 14 lat pozbawienia wolności. „Odwołać 8. poprawkę” jest kampanią na rzecz wykreślenia zakazu aborcji z naszej konstytucji. Każdego dnia 12 kobiet udaje się do Wielkiej Brytanii, by mieć dostęp do aborcji. Zakaz aborcji służy karaniu kobiet z klasy robotniczej i imigrantek, których na to nie stać, lub nie mają legalnej możliwości podróżowania. Obecna legislacja jest odrażającym atakiem na prawa kobiet i ich zdrowie. Wraz z nadchodzącym wiosną 2015 roku referendum o równych prawach małżeńskich, ROSA wzywa rząd Irlandii do przeprowadzenia równoczesnego referendum o odwołaniu 8. poprawki. Będzie to możliwe tylko jeśli szerszy ruch pro-choice zbuduje masowy ruch, który będzie wywierał oddolny nacisk na rząd.

Jaką rolę odgrywa ROSA i jak wygląda jej rozwój?
ROSA jest socjalistyczną i feministyczną organizacją założoną w zeszłym roku, by zachęcić kobiety spoza Socialist Party do rozpoczęcia aktywności politycznej. Jej nazwa odwołuje się do socjalistki i rewolucjonistki Róży Luksemburg oraz działaczki na rzecz praw obywatelskich Rosy Parks. Organizujemy regularne grupy dyskusyjne, w których licznie biorą udział zróżnicowane grupy kobiet. ROSA została zainicjowana po śmierci kobiety z Indii, Savity Halpannaver, której odmówiono prawa do aborcji w Irlandii, mimo że płód nie miał szans na przeżycie. W tym momencie w społeczeństwie irlandzkim pojawiły się warunki dla dokonania zmiany w obecnym prawie aborcyjnym. Inne grupy pro-choice zdecydowały się skupić na ograniczonej legislacji aborcyjnej. W odpowiedzi na tę dynamikę, kobiety z Socialist Party założyły natomiast kampanię ROSA, w celu działania na rzecz odwołania 8. poprawki i  zaktywizowania innych kobiet, które zgadzały się z tym podejściem. W tym roku ROSA była jedyną grupą wzywającą do organizacji protestu w Międzynarodowy Dzień Kobiet, do którego przyłączyło się kilkaset osób. ROSA nie jest kampanią jednego tematu, zdajemy sobie sprawę ze sposobu, w jaki debata o aborcji jest związana z szerszą debatą o ucisku kobiet, o cięciach budżetowych i kapitalizmie. Prowadzimy również kampanie na tematy LGBT, gdyż rozumiemy, w jaki sposób korzenie ucisku kobiet są w swej istocie powiązane z uciskiem osób LGBT. ROSA prowadzi kampanie o prawo do bezpiecznej, bezpłatnej i legalnej aborcji, o wyznaczenie przez rząd daty referendum mającego odwołać 8. poprawkę oraz o oddzielenie Kościoła od państwa.

W maju 2014 r. mandat poselski z ramienia Socialist Party uzyskała Ruth Coppinger. Jak wpływa to na walkę kobiet?
Wybory socjalistki Ruth Coppinger do parlamentu [Dáil] jest krokiem naprzód w walce kobiet i co najważniejsze – kobiet z klasy robotniczej. Irlandia znajduje się wśród 10 najniżej ocenianych krajów UE w kwestii politycznej i ekonomicznej reprezentacji kobiet, tak więc głos socjalistycznej kobiety jest bardzo potrzebny. Tylko 16% spośród posłów to kobiety. Ruth była w stanie użyć swojej pozycji w parlamencie do nagłośnienia epidemicznego kryzysu mieszkaniowego, dotykającego w Irlandii głównie kobiety z klasy robotniczej i samotnych rodziców. Przemawiała na protestach pro-choice i wiecach ROSY, walcząc o odwołanie 8. poprawki i typ masowego ruchu, potrzebnego do tego rodzaju kampanii. W Irlandii kobiety najmocniej odczuwają recesję wraz z atakami na samotnych rodziców, a także cięciami w usługach publicznych wspierających macierzyństwo i  centrach kryzysowych dla ofiar gwałtu. Nawet przed recesją kobiety otrzymywały nierówną płacę i wykonywały większość bezpłatnej pracy opiekuńczej w społeczeństwie. Wybór Ruth jest krokiem naprzód dla walki kobiet w Irlandii, gdyż oferuje ona  głos alternatywny wobec obecnego, wzmacniającego nierówności, systemu kapitalistycznego. Głos dla kobiet i socjalistów w parlamencie jest wspaniałą publiczną platformą, asystującą w nadchodzących walkach i budowaniu nowej rewolucyjnej siły w Irlandii.

 

Check Also

Solidarity With Nurses & Midwives